Rattoradio hakee päätoimittajaa, markkinointivastaavaa sekä äänitekniikkavastaavaa kaudelle 2016-2017

Avoimet hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen puheenjohtaja@rattoradio.fi 30.11. mennessä. Jokainen pesti alkaa heti toimihenkilövalinnan jälkeen ja kestää kesän 2016 loppuun. Valinnoissa painotetaan niin aiempaa tietämystä ja kokemusta, kuin innokkuutta Rattoradion toimintaan, yhdessä tekemiseen ja uuden oppimiseen. Lisätietoja jokaisesta pestistä saa kysymällä hallitukselta.

Pestikuvaukset:

Päätoimittaja

Päätoimittaja vastaa kevään 2017 Rattoradion ohjelmasisällöstä sekä muusta toimituksesta. Rattoradio on auki noin viikon ajan ennen vappua ympäri vuorokauden. Päätoimittaja kokoaa toimituksen kevään aikana, kouluttaa toimittajat sekä tuottajat, on vastuussa toimituksen sisällöllisestä ilmeestä sekä tukee toimittajien työtä suunnittelu- ja studiovaiheessa.

Päätoimittaja tekee tiivistä yhteistyötä hallituksen, koulutusvastaavien, markkinointivastaavan, tekniikkavastaavan sekä web- ja grafiikkavastaavien kanssa ja saa täyden tuen ja apua muilta toimijoilta. Pesti alkaa heti kun päätoimittaja on valittu, ja kestää toukokuun loppuun asti. Aktiivisin kausi sijoittuu helmi-huhtikuulle.

Päätoimittajalla tulee olla organisointikykyä sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Katsomme eduksi tietämyksen toimittamisesta ja radiotoiminnasta, mutta tärkeintä on innokkuus toimia Rattoradiossa ja halu oppia taitavaksi päätoimittajaksi.

Markkinointivastaava

Markkinointivastaava on vastuussa Rattoradion markkinoinnista ja mainosmyynnistä. Tehtäviin kuuluvat radion markkinoinnin edistäminen, mainosmyyntitiimin kokoaminen ja ohjaaminen yhdessä hallituksen kanssa ja mainosprosessin suunnittelu ja valvominen. Markkinointivastaava työskentelee yhdessä sekä hallituksen että Radion myöhemmin valittavan graafikon ja web-vastaavan/tiimin kanssa.

Aktiivisin työjakso sijoittuu alkuvuoteen 2017 ja mainosmyynnin tulisi olla valmista ennen Wappua 2017. Vastaava saa hallituksen täyden tuen ja apua aina pyydettäessä.

Plussaa on jos vastaavalta löytyy jo ennalta jonkinlaista kokemusta mainosmyynnistä (esim. harraste/ainejärjestöpohjalta) ja markkinoinnista yleisellä tasolla. Tärkeintä on kuitenkin innostus toimia porukassa ja halu tehdä yhdessä asioita Radion toiminnan edistämiseksi.

Äänitekniikkavastaava

Äänitekniikkavastaava vastaa studion tekniikasta ennen Wappua sekä sen toimivuudesta läpi Rattoradion kuuluvuusajan. Äänitekniikkavastaava kouluttaa tuottajat keväällä studiotoimintaan ja ääniajoon. Vastaava tekee yhteistyötä hallituksen, päätoimittajan, tuottajien ja muun tekniikkatiimin sekä tekniikkavastaavan kanssa.

Tekniikkaa suunnitellaan pitkin kevättä. Aktiivisin työjakso on sekä ennen Wappua studiota kasatessa sekä tuottajia kouluttaessa, sekä itse Wapun ajan.

Vastaavalla tulee olla taitoa ja tietämystä äänitekniikasta mielellään radiotoiminnassa sekä organisointitaitoja. Tarvittaessa koulutamme vastaavaa pestiin kevään aikana, ja apua ja tietotaitoa saa myös vanhoilta radion tekniikkaavastaavilta.

Seuraava kirjoitus: